nauka

RODO w pracy naukowca

O RODO, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, słyszał chyba każdy. Powszechnie też wiadomo, że miało ono wpływ na…

patent

Czyj jest ten wynalazek?

Wynalazek tworzony przez jedną osobę, poza jakąkolwiek instytucją, jest coraz rzadszym zjawiskiem. Częściej do stworzenia wynalazku dochodzi w zespole. Do…

Projekt naukowy i jego prawne pułapki

Projekty dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, szczególnie interdyscyplinarne, często wymagają współpracy co najmniej kilku osób. W takiej sytuacji, warto pomyśleć o pewnym sformalizowaniu relacji między poszczególnymi członkami zespołu.