Projekt naukowy i jego prawne pułapki

Projekty dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, szczególnie interdyscyplinarne, często wymagają współpracy co najmniej kilku osób. W takiej sytuacji, warto pomyśleć o pewnym sformalizowaniu relacji między poszczególnymi członkami zespołu.