IP Box a prace naukowe

Z początkiem tego roku, do polskiego ustawodawstwa wprowadzony został nowy rodzaj ulgi podatkowej, powszechnie nazywanej „IP Box”. Przedmiotowa ulga została uregulowana zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (w takim wypadku dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie osób prawnych). Nowe przepisy w obydwu ustawach są de facto takie same.

 

Dla jakich praw przysługuje IP Box?

Wspomniana ulga IP Box pozwala na zapłatę preferencyjnej, 5% stawki podatkowej od tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Czym są te prawa? Zgodnie z przepisami to:

– patent;

– prawo ochronne na wzór użytkowy;

– prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

– prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;

– wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin;

– autorskie prawo do programu komputerowego.

Jak zatem widać ma ona przede wszystkim wspomóc te podmioty, które prowadzą działalność innowacyjną i przyczyniają się do rozwoju, zarówno gospodarczego jak i naukowego, w zakresie szeroko pojętych nowych technologii.

Dodatkowym warunkiem zastosowania wspomnianej ulgi jest to, że ww. prawa muszą zostać stworzone w ramach prac badawczo-rozwojowych, o co w pracy naukowca raczej nie jest trudne.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że ulga IP Box nie musi dotyczyć tylko dużych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na szeroką skalę, lecz również pojedynczych naukowców, czy małe centra badawcze stawiające na innowacyjność.

 

Co może zostać opodatkowane preferencyjną stawką?

Preferencyjna stawka podatkowa może zostać stosowana w zakresie zysków z opłat licencyjnych dotyczących danego kwalifikowanego prawa, jak również z jego sprzedaży. Może się zdarzyć, że stawka będzie dotyczyć tylko części ceny produktu, tj. w zakresie w jakim uwzględnia ona wartość tego prawa. Stawka ta może zostać również zastosowana do odszkodowań za naruszenie prawa wynikających z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Pamiętać trzeba, że za wyjątkiem autorskich praw do programu komputerowego, pozostałe kwalifikowane prawa własności intelektualne muszą zostać zgłoszone do Urzędu Patentowego, co stwarza pewne utrudnienie dla korzystania z ulgi. Jednakże również sama ekspektatywa uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uprawnia do stosowania preferencyjnej stawki. Pamiętajmy jednak, że wówczas w przypadku cofnięcia zgłoszenia lub wniosku, czy też udzielenia prawa ochronnego , zaistnieje konieczność zapłaty podatku na zasadach ogólnych.

 

IP Box dla naukowców

Wydaje się, że IP Box może być stosowany przez szereg osób, które prowadzą szeroko pojętą działalność naukową – jedynymi bowiem kryteriami uprawniającymi do korzystania z ulgi IP Box (poza faktem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) będzie uzyskanie odpowiedniego prawa ochronnego oraz czerpanie zysków z eksploatacji tego prawa.

Każda osoba, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe powinna zainteresować się kwestią preferencyjnej stawki podatkowej – może ona znacząco podwyższyć zysk związany z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Z kolei to może okazać się kluczowe w przypadku pierwszego okresu komercjalizacji danego prawa, gdy uzyskane środki będą przeznaczane na dalszy rozwój i ulepszanie danego rozwiązania lub produktu.

Z drugiej strony również sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej na rzecz niepowiązanego podmiotu trzeciego będzie korzystać z ulgi IP Box, co może pozwolić naukowcowi sprzedającemu dane prawo uzyskać wyższe wynagrodzenie niż w przypadku stosowania tradycyjnych stawek podatkowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas: biuro@lawmore.pl